Onze mensen

Home
Contact
Actueel
Ons programma
Onze fractie
Onze mensen 

Kandidaten SVM voor de verkiezing gemeenteraad Eijsden-Margraten

 

Wiel Dreessen, Bemelen
Planoloog, Adviseur en Adjunct-Inspecteur voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Directie en Inspectie Volkshuisvesting Limburg.
Voorzitter Werkgeverscommissie Raadsgriffie Eijsden-Margraten.
Raadslid en fractievoorzitter

René Janssen, Margraten
Eigenaar Janssen Margraten Vastgoed.
Bestuurslid Ondernemersvereniging en penningmeester Judoverenigingen To-Zai en Ko-Tani.
Raadslid en commissielid Algemene Zaken en Middelen.

Roger Geelen, Cadier en Keer
Projectleider bouw.
Voorzitter van de activiteitencommissie VVKeer, actief lid voetbalvereniging Keer, lid van de veteranen en leider van het D-team.
Commissielid Fysiek en Economie

dr. ir. Rob Hermans, Banholt
Manager ontwikkelings- en kwaliteitscontroleafdeling bij BASF Nederland B.V., locatie Maastricht.
Secretaris van de voetbalvereniging BMR, secretaris van de stichting Heemkunde Tebannet en secretaris van de Wandelvereniging Banholtia. Commissielid Algemene Zaken, Middelen en Milieu, Zorg en Welzijn.

drs. Servé Brouwers, Gronsveld
Bestuursjurist, Directeur/eigenaar van voormalig Opleidingsinstituut in makelaardij, economie enz. Raadslid, resp. wethouder in voormalige gemeente Eijsden (o. m. wethouder van planontwikkeling nieuwe basisschool aan Gronsvelder Kerkplein). Lid Juridisch Genootschap in Arrondissement Maastricht. Voorheen o.m. vastgoedcolumnist in Limburgse dagbladen. Voorzitter Vereniging Particulier Onderwijs.

John Nelissen, Sint Geertruid
Safety Officer/Front Office Employee Sappi Maastricht.
Voorzitter Bejaardenvereniging Plus Actief St. Geertruid en stichting Gemeenschapshuis St. Geertruid.
42 jaar lid van de voetbalclub Geertruidse Boys.

Ger de Geus, Margraten
Eigenaar en beheerder van voormalige café feestzaal Weustenraad (36 jaar)
Bestuurslid van de Bejaardenvereniging Margraten. En van diverse verenigingen ‘Erelid’. Raadslid en commissielid Zorg en Welzijn
Drs. Hans Wielaart, Margraten
Econoom, Manager Private Banking. Voorheen Marketing Manager bij een grote bank.
Actief lid fietsvereniging ‘TC Vliegend Wiel’ Margraten.
Commissielid Algemene Zaken en Middelen.

Nico Essers, Cadier en Keer
Voormalig Ambulanceverpleegkundige bij de GGD Zuid-Limburg.
Vrijwilliger medisch-coördinator bij de St. Mos (medische ondersteuning sportevenementen) Betrokken bij AED-project gemeente Eijsden-Margraten. Voorzitter en presentator van het ‘Hinnetreffe’. Presentator carnavalszittingen Klenderaire Cadier en Keer. Actief lid Broederschap parochie St. Blasius te Cadier en Keer.

Louis van de Moosdijk, Margraten
Kerkbestuurslid parochie H. Margarita te Margraten. Voormalig beroep: leraar VMBO bouwtechniek.
Secretaris redactie ‘Oet de Riestepot’ Margraten.